Medische Expertises

Derk van Kampen verricht naast zijn klinische werk als orthopedisch chirurg ook medische expertises voor MediLibra in Amsterdam.


Medische expertises worden vaak verricht ter bepaling van de gezondheidstoestand in het verleden, in de huidige situatie en/of om een inschatting te maken van de toekomstige gezondheidstoestand. Voorbeelden hiervan zijn expertises bij arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen, vaststelling van de medische gevolgen van ongevallen en/of medische fouten, toekenning van voorzieningen of uitkeringen.


In 2022 heb ik de basis cursus van de NVMSR gevolgd.